Zomerlongontsteking bij het schaap

Algemeen:

Zomerlongontsteking wordt veroorzaakt door een bacterie, Mannheimia (vroeger Pasteurella) heamolytica. De bacterie komt ook voor in de neus en keelholte van gezonde schapen. Tijdens periodes van verminderde weerstand zoals spenen kan de bacterie problemen gaan geven. Ook sterk wisselende temperaturen/weersomslagen of suboptimale huisvesting (tocht of veel ammoniak) kunnen een trigger zijn. Dit maakt de naam "zomer"longontsteking wat misleidend omdat het dus niet alleen tijdens de zomer de kop op kan steken.

Diagnose:

Zomerlongontsteking uit zich in problemen met de luchtwegen zoals hoesten, benauwdheid en neusuitvloeiing (snot). Ook kunnen lammeren plots dood liggen. In dat geval kan alleen pathologie onderscheid maken tussen zomerlongontsteking, het bloed of een andere oorzaak.

Behandeling:

De longen kunnen ondersteund worden met ontstekingsremmers en een antibioticum tegen de bacterie. Helaas is het resultaat bij ernstig aangedane dieren vaak teleurstellend.

Preventie:

De preventie richt zich vooral op het optimaliseren van de huisvesting, voldoende ventilatie zonder tocht en kouval en voldoende schoon en droog strooisel. Door middel van een enting (Heptavac-P) kan de weerstand tegen de bacterie verhoogd worden.

Entschema:

Lammeren: vanaf 3 weken leeftijd een tweevoudige basisenting met 4 tot 6 weken tussentijd. De immuniteitsduur is beperkt en een herhalingsenting dient te worden gegeven 3 weken voor een risicoperiode.