Het West Nile virus kwam voorheen voornamelijk in Afrika en Azie voor. Besmettingen doen zich al enkele jaren in Europa voor en in 2020 bereikte het virus ook Nederland. Het virus is gevaarlijk voor veel dieren waaronder vogels, mensen en paarden. Het virus overleeft in sommige vogels en (in warme winters) in muggen. Vogels zijn het reservoir, de mug is de vector die het virus overbrengt op andere diersoorten. De muggen nemen het virus op wanneer ze bloed zuigen bij een besmette vogel. Wanneer de besmette mug vervolgens een mens of paard prikt wordt het virus overgedragen en kan ziekte ontstaan.

Belangrijk om te weten: het West Nile Virus is maar zeer kort en in zeer kleine hoeveelheden in bloed van mensen en paarden aanwezig. Dat betekent dat mensen en paarden wel ziek kunnen worden, maar niet opnieuw muggen of elkaar kunnen besmetten. Dit maakt vaccinatie voor één paard al zeer effectief, er is geen groepsimmuniteit nodig.mosquito horse

Verschijnselen

Ziekteverschijnselen zijn met name griepachtige klachten (milde koorts, sloomheid en niet willen eten), soms milde koliek en een klein deel ontwikkelt hersenvliesontsteking. In dat geval ontstaan ernstige neurologische verschijnselen: zwakte van de achterhand, ataxie, spiertrillingen, moeite met opstaan of alleen nog maar kunnen liggen. Deze symptomen kunnen erg lijken op die van paarden die besmet zijn met het rhinopneumonie. In zeldzame gevallen kunnen paarden ook blind worden.

Als 100 paarden geïnfecteerd worden met West-Nijl virus ontwikkelen er 10 ziekteverschijnselen, waarvan 3 hersenvliesontsteking.


Groepsimmuniteit niet nodig: alleen je eigen paard vaccineren beschermt goed tegen West Nile

Diagnose

De ziekte kan worden aangetoond met bloedonderzoek. Bij ziekteverschijnselen die bij een West-Nijl virus infectie passen kan worden gezocht naar DNA van het WN virus. Enkele weken later kunnen antistoffen tegen de ziekte worden aangetoond. Wanneer een paard zo ziek is dat het geëuthanaseerd moet worden of wanneer het overlijdt, kan er door middel van sectie bepaald worden of het paard aan West-Nijl virus leed.

Het is verstandig om bij een ziek paard met zenuwverschijnselen en koorts, waarbij gedacht wordt aan West-Nijl, nader onderzoek uit te voeren. Het is belangrijk dat we zo vroeg mogelijk weten dat het virus in Nederland is omdat ook mensen ernstig ziek kunnen worden van het West-Nijl virus.

Vaccinatie

Vaccinatie is voor paarden goed mogelijk, in tegenstelling tot mensen waarvoor nog geen vaccin beschikbaar is. Een correcte bescherming treedt op 3 weken na afronden van de basisvaccinatie: twee vaccinaties met 3-5 weken tussentijd. Daarna jaarlijks de vaccinatie herhalen. De vaccinatie werkt goed, na correcte vaccinatie wordt je paard niet meer ziek.
De vaccinatie kan gecombineerd worden met rhinopneumonie en inlfluenza vaccinaties.

Preventie van muggen - drain - deet - dress

Omdat het West-Nijl Virus door steekmuggen wordt overgedragen, is het voorkomen van muggenbeten erg belangrijk. Dit ezelsbruggetje helpt je bij de bestrijding tegen muggen.

DRAIN
Voorkom stilstaand (regen)water. Muggenlarven groeien in stilstaand water, dus controleer regelmatig waterreservoirs in je omgeving, zoals regentonnen, gieters en verstopte dakgoten. Maak ook de drinkbakken van je paard regelmatig schoon.

DEET
Gebruik anti-muggenmiddelen (o.a. Deet) en vliegendekens. Wist je dat tijdens de schemering muggen actiever zijn? Dus je paard dan op stal zetten, kan helpen. Mogelijk kan je voor stalopeningen horren plaatsen. Ook een ventilator op de stal kan helpen, omdat muggen slechte vliegers zijn.

DRESS
Houd de huid zoveel mogelijk bedekt (zeker tijdens de schemering). Nog een tip: Muggen mijden bepaalde geuren zoals citronella, eucaliptus, lavendel, rozemarijn, basilicum en munt. Probeer het eens uit!