geboort-kalf biesbosch hoeve

Verwerpers kunnen op een bedrijf veel schade veroorzaken. Op een melkveebedrijf wordt gesproken van een probleem wanneer op jaarbasis meer dan drie procent van de runderen verwerpt. In dat geval wordt geadviseerd om te onderzoeken wat de oorzaak van verwerpen is, zodat een gerichte aanpak ingezet kan worden.

Verplicht gratis onderzoek

Volgens de EU regelgeving zijn veehouders verplicht om runderen binnen 7 dagen na verwerpen (100-260 dagen dracht) te laten onderzoeken op brucellose. De kosten van de dierenarts en het onderzoek worden betaald door de overheid. Het bloed dat voor het brucellose-onderzoek ingestuurd wordt, kan ook gebruikt worden voor aanvullend onderzoek.

Bij deelname aan de GD-programma’s voor IBR, Leptospirose, Neospora en/of Salmonella wordt het bloedmonster al zonder extra kosten onderzocht op de ziekte waarop het programma betrekking heeft. Voor bedrijven die niet deelnemen kan ook aanvullend onderzoek worden aangevraagd. In dat geval worden de onderzoekskosten in rekening gebracht.

Verwerpersprotocol

Komt uit de beschreven tests geen duidelijke oorzaak voor het verwerpen naar voren? Dan kunnen we samen met u het ‘verwerpersprotocol’ starten van de gezondheidsdienst. Dit protocol biedt ondersteuning bij de aanpak van het verwerpersprobleem. Door dit protocol (samen met uw dierenarts) te doorlopen, is de kans groot dat zo min mogelijk aandachtspunten of risicofactoren voor verwerpen over het hoofd worden gezien. Dit helpt om op een structurele manier naar de mogelijke oorzaken voor verwerpen te zoeken. De link naar het protocol vindt u hier.

Bron: GD