Ruwvoer analyse 

Er zijn verschillende ruwvoer analyses mogelijk. De meest gebruikte zijn de Ruqvoer Quickscans van Pavo, of de Equifeed analyses van Eurofins.

Ruwvoer Quickscans van Pavo 

Deze zijn makkelijk zelf te bestellen en geven globale antwoorden op de voedingswaarde. Er bestaat een Quickscan en Quickscan Plus. Op de analyse-uitslag vind je het drogestofgehalte en 3 metertjes: de energiewaarde, het eiwitgehalte en het suikergehalte. De meters zijn ingedeeld in 5 categorieën, waarbij 1 staat voor ‘laag’ en 5 voor ‘hoog’. Je krijgt dus geen exacte waarden wat betreft energie, suiker en eiwit gehalte maar een range. Berekeningen voor een compleet rantsoen zijn daardoor onnauwkeuriger omdat de sommen deels gebaseerd zijn op schattingen.  Deze tests zijn relatief goedkoop, en daarmee geschikt voor een eerste screening van ruwvoer. Het helpt met onderscheiden of een ruwvoeder geschikt kan zijn voor jouw paard, alvorens je het koopt of gaat voeren. Komt er uit de eerste screening bijvoorbeeld een hoog suiker gehalte, dan is het niet geschikt voor dikke of hoefbevangen paarden. De Quickscan Plus geeft nog altijd geen exacte waarden voor energie, eiwit en suiker. Wel worden dan enkele mineralen en spoorelementen exact bepaald. Selenium wordt niet bepaald. Deze waarde is in vrijwel elk ruwvoer te laag, maar het maakt nog wel uit hoeveel te laag om te kunnen bepalen hoeveel moet worden gesupplementeerd.

Voorbeeld Pavo Quickscan Plus

Hieronder zie je twee voorbeelden hoe een Pavo Quickscan ruwvoer analyse er uit ziet. De pagina met de 'meters' krijg je zowel bij de Quickscan, als de Quickscan plus. Hier valt op dat het droge stof gehalte vrij hoog is, het betreft dus hooi. Het energiegehalte is bovengemiddeld hoog, het eiwitgehalte zeer hoog en het suikergehalte relatief laag. De tweede pagina is de aanvulling die je krijgt bij een Quickscan Plus analyse. Wat direct opvalt is dat het hooi van meerdere mineralen zeer lage gehaltes bevat. Dit moet stevig worden aangevuld om het paard gezond te kunnen voeren. 

voorbeeld quickscan pavo
voorbeeld quickscan plus pavo

Equifeed analyses van Eurofins

Eveneens makkelijk zelf een testkit aan te vragen, of direct bij onze vestiging Benschop op te halen. Er zijn twee opties beschikbaar. Met de Equifeed Basis analyse  krijg je uitslag over alle grote voedingswaarden zoals energie, eiwit, suiker, structuur en verteerbaarheid. Met de Equifeed Excellent analyse worden alle belangrijke spoorelementen en mineralen ook getest, inclusief selenium. Indien hooi wordt onderzocht wordt ook het fructaangehalte getest. In voordroogkuil wordt dit niet onderzocht. De kosten voor het onderzoek van voordroogkuil zijn iets lager dan voor analyse van hooi. Wil je ruwvoer met de Equifeed analyse onderzoeken? Doe dit dan via de praktijk! Je ontvangt tot 24% korting op de normale Equifeed analyse prijs. 

Equifeed analyse

De equifeed analyse kun je aanvragen met mineralen (excellent) of zonder mineralen (basis). Je krijgt altijd een uitgebreide analyse en exacte waarde van de basis nutriënten zoals suiker, eiwit en energie. Bovendien kun je voedingsconsulent aan de hand van de structuur waarde, verteringscoefficient (VCOSp) en gehalte ruwe celstof beter inschatten hoe goed het ruwvoer kan worden verteerd. Dit kan bij koliekgevoelige paarden van groot belang zijn. 

De excellent analyse geeft daarnaast een overzicht van de belangrijkste mineralen en spoor-elementen. Zo is op het voorbeeld duidelijk te zien dat er bijvoorbeeld erg veel ijzer in het ruwvoer zit, maar zeer weinig koper en fosfor. Normaal moet het totale rantsoen een verhouding van calcium:fosfor hebben van 2:1, dat betekent dus dubbel zo veel calcium als fosfor. Door het zeer lage fosfor gehalte loopt deze verhouding hier erg scheef. Zonder correctie met ander ruwvoer of supplementen geeft dit risico op gewrichtsproblemen. 

voeding paard analyse opties
voorbeeld equifeed analyse basis
voorbeeld equifeed analyse excellent

Kosten van ruwvoer analyse

De kosten van een ruwvoeranalyse zijn afhankelijk van de nauwkeurigheid die je van de test verwacht. Minder informatie kost logischerwijs minder geld. Hele basale informatie is voor €25 te analyseren. De beste test die ook informatie geeft over mineralen zoals selenium, fructanen en structuurwaarde kost rond de €175. Omdat dierenarts Vivianne voedingsconsulent is en veel rantsoenberekeningen maakt, kan via de praktijk een flinke korting tot 20% worden verkregen op de Equifeed analyses. Dit kan alleen als je het te testen ruwvoer naar vestiging Benschop brengt of meegeeft met de dierenarts als ze op visite is. 

Voedingsadvies

Bij het opstellen van een voedingsadvies worden heel veel factoren meegenomen die van invloed zijn op de behoefte van het paard en de kwaliteit van het voer. Hoeveel beweegt je paard? Is er sprake van onderliggende ziekte of klachten? Hoe wordt het paard gehuisvest? Hoe ligt het ruwvoer opgeslagen? Zijn er ruwvoeranalyses beschikbaar? Heb je voorkeur voor een bepaald merk, of eet je paard bepaald voer niet?

Deze vragen worden in een consult op stal, of digitaal met je doorgenomen. De dierenarts gaat vervolgens met al deze informatie rantsoenberekening maken. In een uitgebreid rapport krijg je een overzicht van het nieuwe rantsoen en wat je daarvan mag verwachten voor de gezondheid van je paard.

KLIK HIER voor meer informatie over het voedingsadvies en wat je zelf kunt doen.