Uiergezondheid verbeteren

Het is onmogelijk om mastitis helemaal uit te bannen, maar het is wel mogelijk om het aantal gevallen terug te dringen. Allereerst is het belangrijk te weten dat mastitis ook voor komt bij koeien die nog niet ziek zijn, of een vlokje in de melk hebben. Lees meer...

Melk onderzoek

Celgetal is een maat voor het aantal cellen per milliliter melk, deze cellen zijn vooral afweercellen en voor een klein deel afgestorven cellen van het uierweefsel. Melk uit een gezond kwartier bevat gemiddeld 50.000 cellen. Als een bacterie het kwartier binnendringt, komen grote aantallen ontstekingscellen vanuit het bloed naar het kwartier om de infectie te bestrijden. Lees meer...

Droogzetten

Hoewel 90% van de koeien en ruim 20% van de vaarzen nog drooggezet zou mogen worden met antibiotica, gebeurt dit landelijk maar bij 50% van de koeien.  In onze praktijk ligt dat nog veel lager: een krappe 30% van de koeien wordt met antibiotica drooggezet. Lijkt een fantastische prestatie, toch? Lees meer...

Weidegang

Hieronder volgt een overzicht van voordelen en nadelen van weidegang. Bij de keuze voor het wel of niet toepassen van weidegang kun je de voordelen van weidegang afwegen tegen de nadelen van weidegang. Lees meer...

Vaste prik

Medicijnen werken het beste als ze correct worden ingespoten; in de spier, onderhuids of in de bloedader. Een schone spuit en schone en scherpe naald zijn hierbij belangrijk voor het welzijn van de koe. Lees meer...