Misschien heeft u het al meegemaakt of gehoord: de NVWA controleert paardenpaspoorten steeds strenger. Niet alleen of het paspoort wel aanwezig en geldig is, ook of uw paard wel gechipt is en de diergeneesmiddelen geschiedenis in het paspoort correct is geregistreerd. Wat betekent dat nu voor u als eigenaar?
  • U bent als paardeneigenaar verplicht om uw paard (ouder dan 6 maanden) te laten chippen én een geldig paspoort aan te vragen.
  • Het paspoort moet ten alle tijde bij het paard aanwezig zijn. Dus bij uw paard op stal en niet thuis!

Paardenpaspoort aanvragen

Indien u een paard heeft bent u verplicht een paardenpaspoort aan te vragen vóór het dier 6 maanden oud is. Indien uw veulen bij een stamboek is geregistreerd, krijgt u van het stamboek bericht hoe u het paspoort kunt laten aanvragen. Indien u een paard(achtige) zonder stamboek papieren hebt, kan uw erkende paardendierenarts een KNHS paardenpaspoort voor uw paard aanvragen. Het paard wordt gechipt en samen vullen we het aanvraagformulier in. U krijgt vervolgens het paspoort thuisgestuurd. Vanaf nu kunt u alle belangrijke gegevens zoals; vaccinaties, medicijngebruik en het wel of niet als slachtdier registreren, in het paspoort opnemen. 

Het is van belang dat de dierenarts, voordat de chip wordt ingebracht, eerst goed controleert of er niet al een chip in het paard zit. Wanneer dit het geval is, is de kans groot dat er al een paspoort is afgegeven voor het paard. 

Via deze link vindt u een handige paspoort checklist.

rsz_paspoort_medische_behandeling

Laat u uw paard slachten?

Tenzij anders aangegeven in het paspoort, is ieder paard een slachtdier. Dit betekent dan ook dat u verplicht bent om alle logboeken van uw dierenarts, over toegediende medicijnen aan uw paard, te bewaren. Daarnaast moeten medicijnen waarbij de wachttijd een half jaar bedraagt ook in het paspoort worden aangetekend onder het hoofdstuk 'medische behandeling'.  Deze verplichte medicijnregistratie vervalt indien u de dierenarts in het paspoort laat aantekenen dat het paard een gezelschapsdier is en daarmee uitgesloten voor humane consumptie. Dit is een onomkeerbare beslissing.

Wij willen u als paardeneigenaar dan ook vragen om altijd het paardenpaspoort bij de hand te houden indien de dierenarts bij uw paard komt. Indien u besluit uw paard een gezelschapsdier te maken, dan kan dit ook direct in orde gemaakt worden. Wilt u weten hoe uw paard momenteel geregistreerd staat? Dan vindt u in de meeste paspoorten de uitsluiting voor de slacht op pagina 26 in het paspoort.

Welke medicijnen?

De meeste paarden zijn gelukkig gezonde en hebben zelden een dierenarts nodig. Het paspoort zal in die gevallen enkel voor de registratie van vaccinaties gebruikt worden. Indien uw paard echter medicijnen toegediend krijgt, wordt dit in sommige gevallen in het paspoort geschreven. Uw paard staat dan ten eerste nog te boek als slachtdier en ten tweede gaat het om medicijnen met een wachttijd van een half jaar. 

Veel paarden eigenaren weten niet welke medicijnen hun paard definitief ongeschikt maken voor humane consumptie, danwel van welke het gebruik in het paspoort vermeld moet worden. Daarom hier een beknopte opsomming van enkele van de meest gebruikte medicijnen.

Prascend - dit product wordt ingezet om de verschijnselen van de ziekte PPiD (Cushing) te verminderen. Uw paard moet na gebruik echter worden uitgesloten voor de slacht!

"Buut" - oftewel fenylbutazon is de bekende pijnstiller die veel wordt ingezet bij kreupelheden of hoefbevangenheid. Dit middel mag echter pas gegeven worden nadat blijkt dat andere pijnstillers onvoldoende effect hebben, én als het paard is aangemerkt als gezelschapsdier!

Relaquine - dit product bevat acepromazine en wordt veel gebruikt om paarden wat rustiger te maken, bijvoorbeeld om ze te kunnen scheren. Acepromazine is sowieso een stof die op de 6 maanden lijst staat, en dus vermeld moet worden in het paspoort. Echter, de bijsluiter van het product relaquine vermeld dat het enkel gebruikt mag worden bij paarden die niet meer voor humane consumptie zijn bedoeld.

Fluoresceïne - wordt gebruikt bij oogonderzoeken om schade aan het hoornvlies zichtbaar te maken. Een middel wat regelmatig ingezet wordt, maar wél in het paspoort geregistreerd moet worden met 6 maanden wachttijd.

Domperidon - dit middel wordt ingezet om de melkproductie bij merries te stimuleren. Met het veulenseizoen in aantocht wordt het wellicht bij u op stal ingezet. Ook dit middel heeft 6 maanden wachttijd.