Korting voor vaste klanten

logo ramona schalkwijk

Als vaste klant kunt u sinds 2017 flinke korting krijgen op alle zorg voor uw paard. Daarbij betaalt u een vast bedrag per maand voor jaarlijks terugkerende zorgkosten zoals; vaccinaties, mestonderzoek en ontworming. Op alle visites en handelingen krijgt u als zorgplan deelnemer 10% korting. Ook is er inmiddels een paardenzorgplan Voeding. Dit plan is los of in combinatie met het basis of uitgebreide plan af te sluiten. Bij dit zorgplan krijgt u onder andere 10% korting op alle voer en supplementen die bij ons te verkrijgen zijn. Door onze samenwerking met dierenfysiotherapeut Ramona Schalkwijk krijgt u bij deelname aan het paardenzorgplan ook 10% korting op haar behandelingen. De enige voorwaarde voor deelname is betaling middels automatische incasso. Let op, het zorgplan kan niet worden gedeeld tussen paarden. Indien u meerdere paarden heeft, dient u deze apart aan te melden met ieder hun eigen zorgplan.

Gezonde Basis

Voor het Paardenzorgplan Basis betaalt u in 2024 €20,42 per maand, per automatische incasso. Dat is 15% korting op de normale prijs. Jaarlijks zijn daarmee de kosten gedekt voor:

 • Visite 1x
 • Jaarlijkse vaccinatie influenza (met tetanus)
 • Mestonderzoek 2x inclusief zandcontrole 1x 
 • Gebitsbehandeling - uitgaande van een normale jaarlijkse gebitsbehandeling, zonder complicaties. Let op: sedatie niet inbegrepen, dit is gewichtsafhankelijk €25-45.
 • Ontworming 1x (eenmalig Equest pramox, of alternatief indien nodig)
 • 10% vaste klanten korting op alle handelingen en visites
 • 10% korting op behandelingen van dierenfysiotherapeut Ramona Schalkwijk
 • Per kwartaal één 25% kortingsvoucher die naar keuze kan worden ingezet dat kwartaal

Senior

Voor het Paardenzorgplan Senior betaalt u in 2023 €37,95 per maand, per automatische incasso. Dat is 15% korting op de normale prijs. Jaarlijks zijn daarmee de kosten gedekt voor:

 • Visite 2x
 • Jaarlijkse vaccinatie influenza (met tetanus)
 • Klinisch onderzoek 1x
 • Mestonderzoek inclusief zandcontrole 2x
 • Gebitsbehandeling - uitgaande van een normale jaarlijkse gebitsbehandeling, zonder complicaties. Let op: sedatie niet inbegrepen, dit is gewichtsafhankelijk €25-45
 • Ontworming 1x (eenmalig Equest pramox of een alternatief indien nodig)
 • Bloedonderzoek uitgebreid (grote check-up) 1x, inclusief bloedname, verwerkingskosten voor verzending naar het lab en tijdsvergoeding voor de interpretatie van de bloeduitslag.
 • 10% vaste klanten korting op alle handelingen en visites
 • 10% korting op behandelingen van dierenfysiotherapeut Ramona Schalkwijk
 • Per kwartaal één 25% kortingsvoucher die naar keuze kan worden ingezet dat kwartaal


Inschrijven is eenvoudig

Je kan je eenvoudig inschrijven door het automatische incassoformulier te downloaden en ingevuld naar de praktijk te sturen. Let op: alleen volledig ingevulde formulieren kunnen worden gebruikt. Geef daarnaast op het formulier aan of u wilt deelnemen aan het basis zorgplan (€20,42 per maand) of het senior zorgplan (€ 37,95 per maand). Indien u meer dan twee paarden wilt inschrijven, neemt u dan per E-mail contact met ons op.

Let op: de automatische incasso wordt na inschrijving voor al uw facturen gebruikt. Indien de zorgkosten plotseling erg hoog zijn, kunt u in overleg met de praktijk eventueel gespreid betalen.

Voorwaarden

De voordelen van het afsluiten van een paardenzorgplan gelden onder de volgende voorwaarden

paardenzorgplan dierenkliniek benschop oudewater

 • Het paarden zorgplan sluit u per paard af. Het zorgplan is daarmee aan één paard gekoppeld. Delen als u meerdere dieren heeft kan niet. U kunt wel voor meerdere paarden een zorgplan afsluiten. Heeft u meer dan 2 paarden waar u een zorgplan voor wilt afsluiten, neemt u dan contact op met de praktijk voor een zorgplan op maat;
 • De facturering vindt maandelijks plaats en wordt afgeschreven via automatische incasso. Dit geldt ook voor zorgkosten die gemaakt worden buiten de vaste maandelijkse kosten voor het paarden zorgplan;
 • Abonnementen worden na een jaar automatisch verlengd, u gaat daarbij akkoord met de tussentijdse prijsstijging ten gevolge van de inflatiecorrectie. Indexatie vindt jaarlijks plaats in januari. Per 1 januari 2024 zullen de maandelijkse kosten voor het paardenzorgplan Gezonde Basis  €20,42 en paardenzorgplan Senior €37,95 bedragen. Prijswijzigingen onder voorbehoud;
 • Als u zich aanmeldt voor het paardenzorgplan neemt u automatisch een jaar lang deel;
 • De opzegtermijn is minimaal één maand en u dient schriftelijk op te zeggen. Bent u per 1/1/2024 gaan deelnemen, dan dient u het paardenzorgplan uiterlijk 30/11/2024 op te zeggen indien u uw abonnement niet wilt verlengen
 • De vaste klantenkorting van 10% geldt op alle handelingen en visites waar gebruik van wordt gemaakt, naast de zorg opgenomen in uw paardenzorgplan Goede Basis of Senior. Materialen en producten zijn uitgesloten van deze korting. Voor het PZP voeding geldt de 10% korting op voeding en voedingssupplementen.
 • De kortingsvouchers van 25% ontvangt u per E-mail in de laatste week voor het nieuwe kwartaal. De gehanteerde kwartalen starten op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. Sluit u voor het eerst een paardenzorgplan af? Dan ontvangt u na afsluiten direct uw eerste kortingsvoucher. De 25% kortingsvouchers zijn op alle producten en handelingen in te zetten, behalve de ruwvoeranalyses. U dient vooraf aan te geven dat u gebruik wilt maken van de voucher. Inzetten met terugwerkende kracht is niet mogelijk. Eventuele andere kortingen komen te vervallen.