Het Bloed

Algemeen:

Het Bloed is een ziekte die veroorzaakt wordt door Clostridium perfringens type D en dan met name de gifstoffen die deze bacterie aanmaakt. Deze bacterie is een darmbewoner die alle dieren bij zich hebben. Als de omstandigheden voor de bacterie gunstig zijn, kan deze zich heel snel gaan vermenigvuldigen waarbij veel gifstoffen gemaakt worden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij energierijk, eiwitrijke en structuurarme voeding zoals jong weidegras, veel melk (leblammeren) of lammeren die ineens ontdekken dat krachtvoer heel lekker is. De gifstoffen beschadigen de darmwand en bloedvaten, dit gaat vaak zo snel dat het dier dood gevonden wordt voor er verschijnselen, zoals diarree, zichtbaar zijn.

Diagnose:

Een definitieve diagnose is alleen te stellen door middel van sectie.

Behandeling:

Een behandeling komt vaak te laat omdat de dieren acuut sterven. In een enkel geval verloopt de ziekte iets minder snel en kan een antibioticum therapie ingesteld worden, maar de resultaten hiervan zijn meestal teleurstellend.

Preventie:

Wees voorzichtig met voerveranderingen: 

  • Voer het aandeel krachtvoer langzaam op. 
  • Door met een draad te werken, kan je een koppel steeds een nieuw stukje land erbij geven.

Er bestaat de mogelijkheid om met een enting de dieren te beschermen. Deze entstof bestaat in twee varianten. Er zijn entstoffen die beschermen tegen tien typen Clostridia (Covexin) maar er is ook een enting met een gecombineerd werking tegen zeven typen Clostridia en zomerlongontsteking. Voor beide varianten geldt dat of de lammeren of de moederdieren geënt kunnen worden. Als de ooien in het laatste deel van de dracht geënt worden, zal de biest meer antistoffen bevatten tegen het bloed. Bij voldoende biestopname zullen de lammeren een aantal weken beschermd zijn. Helaas geven de antistoffen tegen zomerlongontsteking in de biest geen bescherming aan de lammeren. Voor bescherming tegen zomerlontsteking moeten de lammeren zelf gevaccineerd worden.

Entschema:

  • Lammeren: vanaf 2 of 3 weken leeftijd (afhankelijk van de entstof) een tweevoudige enting met 4 tot 6 weken ertussen. Twee weken na de tweede enting is de bescherming optimaal. De bescherming tegen het bloed geldt dan ongeveer een jaar. De bescherming tegen zomerlongontsteking is korter en de enting dient drie weken voor een risicoperiode (bijvoorbeeld vervoer of mengen van koppels) herhaald te worden.
  • Ooien: een tweevoudige enting met 4 tot 6 weken ertussen. Om voor een goede immuniteit bij de lammeren te zorgen moet de tweede enting 4 tot 6 weken voor de verwachte aflamdatum gebeuren. Als een ooi op deze manier een basisenting gekregen heeft, hoeft zij volgende jaren maar 1x geënt te worden 4 tot 6 weken voor het aflammeren. De lammeren zijn op deze manier ten minste 8 tot 12 weken beschermd tegen het bloed. 

Voor een entschema op maat voor uw bedrijf kunt u contact opnemen met een van onze landbouwhuisdierendierenartsen.