Veilig droogzetten

Hoewel 90% van de koeien en ruim 20% van de vaarzen nog drooggezet zou mogen worden met antibiotica, gebeurt dit landelijk maar bij 50% van de koeien.  In onze praktijk ligt dat nog veel lager: een krappe 30% van de koeien wordt met antibiotica drooggezet. Lijkt een fantastische prestatie, toch?

Toch is het uitkijken. We denken dat we mogelijk te voorzichtig zijn met antibiotica gebruik in ons droogzetbeleid. Dit verhoogt de kans op uiergezondheidsproblemen juist en werkt dus averechts.

Moeten we dan juist meer antibiotica gaan gebruiken?button veilig droogzetten

Als het aan ons ligt niet! We zijn er trots op dat onze praktijk sterk bijdraagt aan het landelijk reduceren van antibiotica gebruik. Gelukkig zijn er ook nog genoeg andere manieren om de uiergezondheid te verbeteren en de sleutel daarbij is voorkómen dat het uier geïnfecteerd raakt. Lees hier meer:  https://dkbo.nl/Veilig_droogzetten

Droogzetten - wat zijn de regels ook alweer?

Sinds 1 januari 2014 is de nieuwe richtlijn droogzetten van kracht. Hoewel de weerstand in eerste instantie groot was – er werd gevreesd voor veel meer klinische mastitis, oftewel vlokjes in de melk – zijn de resultaten goed te noemen. Het aantal mastitis gevallen in Nederland is, gemiddeld genomen, niet gestegen. Wel heeft er een forse reductie plaatsgevonden van het aantal koeien dat met een antibioticum wordt drooggezet.

Wat betekent de richtlijn droogzetten nu eigenlijk concreet voor u als veehouder? Kort gezegd komt het er op neer dat u een koe nooit met antibiotica mag droogzetten, behalve als:
droogzetten koe - boerderij

  • u het individuele koecelgetal bepaald heeft binnen 6 weken voor droogzetten en hieruit blijkt dat het hoog genoeg is om droogzetten met antibiotica te rechtvaardigen (vaarzen >150.000 cellen/ml en koeien >50.000 cellen/ml). U mag dan een eerste keus antibioticum gebruiken, zoals vermeld op uw behandelplan.
  • dieren met verhoogd celgetal waar u een bacteriologisch onderzoek op de melk hebt laten uitvoeren, mét antibiotica resistentie bepaling. Indien hieruit blijkt dat er resistentie aanwezig is voor eerste keus antibiotica mag tijdelijk (3 maanden) worden drooggezet met tweede keus middelen.
  • om klinische mastitis in of na de droogstand te voorkomen wordt sterk aangeraden om koeien droog te zetten met Orbeseal. Dit middel sluit het slotgat gedurende de droogstand af en voorkomt het binnendringen van bacteriën van buitenaf. Let op: strenge hygiëne maatregelen noodzakelijk tijdens het inbrengen! Vergeet niet het 'uitslaan van lucht' uit de injector, anders drukt het restje lucht uit de injector de teatseal te diep. Bij het inbrengen van de injector de basis van de speen dichtknijpen zodat de orbeseal niet in het uier komt. De teat seal niet omhoog masseren.

Celgetal bepalingen zijn mogelijk op de praktijk. 's ochtends  verse melk brengen = 's avonds uitslag. Voor meer informatie kunt u contact opnemen. Bron foto: boerderij.nl

Een handige beslisboom staat hieronder weergegeven.


droogzetten stroomdiagram