Kleine herkauwers

Kleine herkauwers, zoals schapen en geiten, hebben welliswaar veel overeenkomsten met koeien maar hebben wel degelijk hun eigen ziektebeelden. 

We zullen hieronder enkele veel voorkomende ziektebeelden de revue laten passeren. We hopen op deze manier bij te kunnen dragen bij het vroeg opmerken van een ziekte en met praktische informatie helpen we u de ziekte te voorkomen bij uw dieren.

Bluetongue

De veroorzaker van bluetongue is het bluetongue virurs, een orbivirus. Het is een meldingsplichtige ziekte. De ziekte begint vaak met hoge koorts (tot wel 42 graden) die wel een week kan aanhouden. De dieren zijn suf en lopen stijf of kreupel door de gezwollen kroonranden en spierbeschadigingen. Ernstig zieke dieren staan vaak met een bolle rug, met de kop naar beneden en hebben dikke oren of zelfs een dikke kop. Mond- en neusslijmvlies zijn vaak gezwollen en ontstoken en in de bek komen zweertjes voor. De tong is soms gezwollen en kleurt blauw door een verminderde doorbloeding en daardoor optredend zuurstoftekort. De dieren speekselen, hebben neusuitvloeiing, kunnen moeilijk eten en vermageren snel. Ook vruchtbaarheidsproblemen worden gezien:lees meer...

Het bloed

Het Bloed is een ziekte die veroorzaakt wordt door Clostridium perfringens type D en dan met name de gifstoffen die deze bacterie aanmaakt. Deze bacterie is een darmbewoner die alle dieren bij zich hebben. Als de omstandigheden voor de bacterie gunstig zijn, kan deze zich heel snel gaan vermenigvuldigen waarbij veel gifstoffen gemaakt worden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij energierijk, eiwitrijke en structuurarme voeding zoals jong weidegras, veel melk (leblammeren) of lammeren die ineens ontdekken dat krachtvoer heel lekker is. De gifstoffen beschadigen de darmwand en bloedvaten, dit gaat vaak zo snel dat het dier dood gevonden wordt voor er verschijnselen, zoals diarree, zichtbaar zijn. Lees verder...

Melkziekte

Melkziekte of calcium tekort is een probleem wat bij drachtige ooien voor kan komen. De ontwikkeling van het lam vraagt veel calcium. Als het schaap onvoldoende calcium opneemt uit het rantsoen daalt het calciumgehalte in het bloed. Lees meer...

Rotkreupel

Rotkreupel is een besmettelijke vorm van kreupelheid van (met name) schapen en geiten. Er zijn 2 bacteriesoorten die hierbij samenwerken. Fusobacterium necrophorum is een bacterie die altijd in de darm van kleine herkauwers aanwezig is en dus ook voorkomt in de mest, het weiland en de stal. Deze bacterie zorgt voor een verweking van de tussenklauwhuid waardoor de eigenlijke rotkreupelbacterie, Dichelobacter nodosus, kan binnendringen. De bacterie kan alleen overleven in zuurstofarme omgeving, buiten het schaap kan de bacterie maar maximaal 14 dagen overleven. In een vochtige warme omgeving kan de bacterie zich makkelijk vermenigvuldigen. Lees verder...

Slepende melkziekte

Slepende melkziekte, ketose en acetonemie zijn alle namen voor hetzelfde probleem: energie tekort. Dit komt vooral voor bij ooien met meerlingen, in de laatste weken van de dracht. Lees meer...

Wormen bij schapen

Ieder jaar sterven er weer lammeren door (verschillende) besmettingen met maag- en darmwormen. En wanneer ze het wel overleven kan er sprake zijn van ernstige groeivertraging. Daarnaast neemt de resistentie tegen diverse wormmiddelen steeds verder toe. Heel veel ellende is te voorkomen door een goed beweidingsplan te maken en het is goed daar ruim voor de weide periode vast over na te denken. Maar eerst een paar zaken over de belangrijkste wormen bij schapen. Lees verder...


Zomerlongontsteking

Zomerlongontsteking wordt veroorzaakt door een bacterie, Mannheimia (vroeger Pasteurella) heamolytica. De bacterie komt ook voor in de neus en keelholte van gezonde schapen. Tijdens periodes van verminderde weerstand zoals spenen kan de bacterie problemen gaan geven. Ook sterk wisselende temperaturen/weersomslagen of suboptimale huisvesting (tocht of veel ammoniak) kunnen een trigger zijn.Dit maakt de naam "zomer"longontsteking wat misleidend omdat het dus niet alleen tijdens de zomer de kop op kan steken. Lees verder...