Rundauto zieke koe

Als veehouder heeft u het allemaal wel eens meegemaakt: uw koe 'doet het niet'. Meestal stopt het dier met vreten, geeft geen/minder melk en wil niet overeind komen. Als we naar het bedrijf komen om de koe te onderzoeken zijn er een aantal standaard lichaamsfuncties waar we naar kijken. Zo letten we standaard op de ademhaling, hartslag, temperatuur, slijmvliezen en eventueel de lymfeknopen. Met de fonendoscoop kunnen we luisteren naar verschillende organen zoals hart, longen en het maagdarmstelsel. Met een rectaal onderzoek komen we wat meer te weten over de voortplantingsorganen, urinewegen en het maagdarmkanaal.

Tegenwoordig zijn, met dank aan moderne technieken, meerdere chemische onderzoekjes mogelijk in de stal. Zo kunnen we door wat bloed af te nemen nauwkeurig bepalen in hoeverre een koe slepende melkziekte heeft. Ook urine en melkonderzoek behoren tot de mogelijkheden. Indien dit onvoldoende informatie oplevert kan het onderzoek verder worden uitgebreid met testjes op de praktijk of door materiaal in te sturen naar een laboratorium.

Hieronder is meer informatie te vinden over dierziektes bij het rund.

Baarmoeder ontsteking en aan de nageboorte staan

Baarmoederontsteking bij het rund komt met enige regelmaat voor. In principe kunnen we baarmoederontsteking grofweg in twee groepen onderverdelen: de acute en de chronische baarmoederontsteking. Lees meer...

Bluetongue

De veroorzaker van bluetongue is het bluetongue virurs, een orbivirus. Het is een meldingsplichtige ziekte. Bij runderen zijn de verschijnselen relatief mild zoals: Lees meer...

BVD

Bovine Virusdiarree is een wereldwijd voorkomende infectie bij rundvee. BVD wordt veroorzaakt door het Boviene Virus Diarree Virus (BVDV) en het behoort samen met het Borderdiseasevirus (BDV) en het Klassieke Varkenspestvirus (KVP) tot de Pestivirussen. Deze virussen vertonen qua eigenschappen grote overeenkomsten. Dit heeft tot gevolg dat overdracht van het BVD-virus tussen varkens, schapen en runderen mogelijk is. Lees meer....

De meeste gestelde vragen over IBR en BVD bestrijding

We zetten 11 meestgestelde vragen onder elkaar, zoals: wat kost de bestrijding? Lees meer...

Coccidiose

Als er gesproken wordt over diarree bij kalveren wordt er meestal diarree bedoeld die optreedt tijdens de eerste 14 levensdagen van het kalf. Kalveren kunnen echter ook op latere leeftijd diarree krijgen. Vaak is er dan sprake van coccidiose. Maar wat is coccidiose precies. Welke schade brengt deze eencellige parasiet nu precies aan en wat zijn de symptomen. Lees meer...

IBR

IBR, ook wel koeiengriep genoemd, is een virusinfectie bij rundvee waarbij voornamelijk de voorste luchtwegen zijn aangedaan. Vaak gaat het virus door het koppel zonder dat er zichtbare verschijnselen worden opgemerkt. Soms worden alleen vruchtbaarheidsproblemen of een verminderde melkgift gezien. De meeste uitbraken treden tijdens de stalperiode op. Lees meer...

Kalverdiarree

Diarree is dunne, waterige ontlasting die veel vaker komt dan u gewend bent. In een darm van het kalf bestaat een nauw evenwicht tussen de opname van vocht (resorptie) en afgifte van darmsappen (secretie: ongeveer 6 liter per uur). Dit evenwicht kan door vele besmettelijke (zoals virussen), of niet besmettelijke oorzaken (zoals voedingsdiarree) verstoord worden. Het gevolg is het verlies van een (grote) hoeveelheid vocht met de ontlasting: diarree. Lees meer...

Leverbot

Leverbot komt in Nederland steeds meer voor. Het is een parasiet die (chronische) leverziekte veroorzaakt en bij herkauwers veel schade aanricht. Vanwege toenemende resistentie van leverbot, voor de beschikbare medicijnen, wordt het steeds belangrijker om op tijd de eerste verschijnselen te signaleren, correcte diagnostiek te doen en passend te behandelen. Lees meer...

Longworm

Longworm is een grote bedreiging voor uw rundveekoppel, zowel jongvee als oudere dieren. De schade die longwormen aanrichten heeft negatieve gevolgen voor gezondheid, groei en productie. Lees meer...

Maagdarm wormen

Maagdarmwormen is een verzamelnaam voor verschillende wormen die bij runderen voorkomen in lebmaag en darmkanaal. Ze komen op ieder bedrijf
voor waar weidegang wordt toegepast. Door goed weidemanagement kan veel ellende voorkomen worden en zijn de runderen in staat om immuniteit op te
bouwen tegen maagdarmwormziekte. Lees meer...

Mastitis

Mastitis is één van de meest voorkomende gezondheidsproblemen in de melkveehouderij. Het welzijn van het dier wordt erdoor geschaad, de melkkwaliteit gaat achteruit evenals het werkplezier van de veehouder. Ook leidt mastitis tot grote economische schade: De totale schade door mastitis (klinisch en subklinisch) in Nederland bedraagt jaarlijks meer dan 100 miljoen euro. Waar moet je op letten bij welke mastitis verwekker? Lees meer...

Melkziekte

Melkziekte is een veelvoorkomende aandoening bij koeien kort na het afkalven. Melkziekte is de veel gebruikte naam die wordt gebruikt voor een te kort aan calcium. Lees meer...

Mineralen tekort

Dat mineralen belangrijk zijn voor de groei en weerstand van koeien is wel bekend. Vaak is de mineraalvoorziening van de melkkoeien wel op peil, maar bij het jongvee en ook bij het vleesvee wordt het nog weleens vergeten. Lees meer...

Neospora

Neospora caninum is een van de belangrijkste besmettelijke oorzaken van verwerpen bij koeien. Een infectie met Neospora leidt niet tot ziekteverschijnselen bij de koeien. Wel kan de parasiet door weefselbeschadiging de dood van de ongeboren vrucht veroorzaken. In een vroeg stadium van de dracht kan dit onopgemerkt blijven. Vooral bij pinken komen de vruchtbaarheidsproblemen voor. Lees meer...

Pinkengriep

De herfst staat weer voor de deur en daarmee komt het opstallen van jongvee ook dichterbij. Zoals velen weten dreigt in het begin van de stalperiode pinkengriep bij uw jongvee jonger dan 1 jaar. Ze gaan hoesten, krijgen koorts en een dof haarkleed en kunnen uiteindelijk een groeiachterstand oplopen. Lees meer...

Salmonella

Salmonella komt op 10 procent van melkveebedrijven in Nederland voor. Soms worden de dieren, zowel oudere runderen als jongvee, er ziek van. De bacterie kan grote schade veroorzaken. De schade door salmonellose op een melkveebedrijf met honderd melkkoeien bedraagt gemiddeld 4.637 euro. Op ernstig besmette bedrijven kan de schade oplopen tot boven 10.000 euro. Ook de melkveehouder en zijn/haar gezin kunnen ernstig ziek worden door salmonella; salmonella is een zoönoseLees meer...

Schmallenbergvirus

Schmallenberg is een relatief nieuwe dierziekte in Nederland, het werd in 2011 in Duitsland gevonden en heeft zich snel verspreid. Het virus wordt overgebracht door knutten, die onder andere runderen, schapen en geiten infecteren. Lees meer...

Slepende melkziekte

Door een te kort aan energie gaat het lichaam vet afbreken, waarbij ook ketonen vrijkomen in het bloed. Lees meer...

Tylomen

Een aantal van onze dierenartsen hebben zich laten bijscholen in het verwijderen van tylomen. Een tyloom is een verdikking van de huid tussen de klauwen bij de koe. Een dergelijke verdikking ontstaat vaak na irritatie. Tylomen worden dan ook wel gezien bij bedrijven waar vaker mortellaro (een infectieziekte) of bv tussenklauwontsteking voorkomt. Als een koe een tyloom heeft is dat vaak zeer pijnlijk. Lees meer...