In de rundveehouderij is er steeds meer aandacht voor certificering. Hiermee wordt geregistreerd en gecontroleerd of veehouders voldoen aan de huidige (strenge) regelgeving om antibioticagebruik terug te dringen en dierziekten te voorkomen. Onderdeel van de administratieplicht zijn het bedrijfsgezondheidsplan (BGP) en het bedrijfsbehandelplan (BBP). Daarnaast mag alle antibiotica uitsluitend door dierenartsen mogen worden toegediend (UDD), behalve onder enkele voorwaarden. Voor meer informatie kunt u hier klikken.
Voor het opstellen van het BGP en BBP kunt u bij ons, uw dierenarts, terecht. De controles worden echter uitgevoerd door onafhankelijke instanties die hiervoor zijn erkend.

Melkvee

Indien u een melkleverend bedrijf heeft, bent u al aangesloten bij een kwaliteitssysteem. De controles voor uw BGP en BBP worden dan automatisch verwerkt. Daarbij worden de volgende facetten gecontroleerd:

  •     diergeneesmiddelen
  •     diergezondheid en -welzijn
  •     voeding en water
  •     melkwinning, -bewaring en inrichting
  •     reiniging en desinfectie

Momenteel zijn er vijf kwaliteitssystemen erkend voor melkveehouders, te weten: Qlip (o.a. verantwoordelijk voor KKM), Cono, DocKaas, Rouveen en foqus planet (Friesland Campina).

Het kwaliteitssysteem waar u bent aangesloten neemt zelf contact met u op indien ze een afspraak willen maken of documenten nodig hebben.

melkkoe
vleesvee

Vleesvee

Vleesveehouders zijn niet automatisch bij een kwaliteitssysteem aangesloten. U bent echter wel verplicht om u aan te melden bij een certificerende instantie. Dit kan op twee manieren:

  1. Aanmelden bij een kwaliteitssysteem. U kunt deelnemen aan IKB Rund (030-6941800) of Q-Rund (088-7547000). De voordelen: Deelnemers zijn vrijgesteld van de jaarlijkse controle. Controles vinden tweejaarlijks plaats en worden automatisch meegenomen in de administratie van het kwaliteitssysteem, wat de prijs drukt. Controle op antibioticagebruik, en of het BGP en BBP up to date zijn worden uitgevoerd door het kwaliteitssysteem waarbinnen de rundveehouder produceert.
  2. Niet deelnemen aan een kwaliteitssysteem. U laat dan jaarlijks een verplichte controle uitvoeren door een erkende controle-instantie. Er zijn er door het PVV twee erkend: CBD (van IKB rund) en Qlip. Voor het inplannen van de controle dient u zelf contact op te nemen met CBD (info@cbd.info of 030-6941800) of met Qlip (info@qlip.nl of 088–7547000). Let op: indien u niet deelneemt aan een kwaliteitssysteem kunt u geen dieren VKI afmelden!